Aktuality

Už 23. novembra 2015 bude premiéra prvého filmu z dokumentárneho cyklu Dá sa to

23. novembra 2015 o 17:35 bude odvysielaná prvá časť z dokumentárneho cyklu „Dá sa to" na STV 2. V rámci tohto cyklu 12 dokumentárnych filmov budú predstavené príklady dobrej praxe z realizovania projektov podporených z Fondu pre mimovládne organizácie.
Program vysielania:
23.11. – Sila žien
24.11. – Bližšie k deťom
25.11. – Vo verejnom záujme
30.11. – Proti veľkým šelmám
01.12. – Nechajte auto doma
04.12. – Rôzne farby, jedna hra
07.12. – Aby sa kauzy nezametali pod koberec
08.12. – Domec
09.12. – Dôstojný život
11.12. – Farmári
14.12. – Ulita
15.12. – Záhrada

 

Slovensko podporuje ambicióznejšie ciele zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky

Brusel (16. november 2015) - Ministri poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie sa zaoberali zjednodušením spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zhodnotili doterajšie kroky Komisie ako aj ďalšie smerovanie, ktorým sa má dosiahnuť redukcia administratívnej záťaže. V praxi by sa mali vytvoriť také podmienky pre farmárov, ktoré budú pre nich predstavovať menej byrokracie a dodatočných nákladov.
Slovensko na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka ministerstva poľnohospodárstva Magdaléna Lacko-Bartošová. "Podporujeme aj ambicióznejšie ciele zjednodušenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Túto tému si Slovensko zvolilo za jednu z rezortných priorít počas nášho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ", uviedla štátna tajomníčka na rokovaní.
Dôležitosť zjednodušenia vníma Slovensko napríklad   v oblasti "greeningu", čo je súbor postupov prospešných pre životné prostredie a ochranu klímy. Témy, ktoré rezonujú, sa týkajú i konceptu aktívneho poľnohospodára, platby pre mladých poľnohospodárov, či flexibility vo viazanej podpore.
Šéfovia rezortov poľnohospodárstva na stretnutí zhodnotili aj tzv. balík solidárnych opatrení, ktorý prijali v septembri 2015, v súvislosti so zhoršenou situáciou vo viacerých poľnohospodárskych sektoroch. Cieľom opatrení je zlepšiť konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov a zmierniť nepriaznivú situáciu na trhu zapríčinenú ruským embargom. Slovensko poskytne mimoriadnu podporu pre sektor mlieka a bravčového mäsa, ktoré u nás patria k najviac postihnutým sektorom.

 

Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

22.10.2015 - Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci rok. Táto nová verejnoprávna inštitúcia predstavuje štart nového modelu financovania kultúry. Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. V súlade s platným zákonom zverejní fond prvú výzvu 30. novembra 2015.

Prechod podstatnej časti dotačného systému na Fond na podporu umenia (FPU) prináša do kultúry tak navýšenie finančných prostriedkov, ako aj rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne), jednoduchšiu administratívu z pohľadu žiadateľa o podporu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov až po schválení dotácie) a tiež vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov).

Fond na podporu umenia bude poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Prijaté mechanizmy vo fonde zabezpečia transparentnosť rozhodovacích procesov pri prideľovaní podpory. Pokiaľ ide o prideľovanie dotácie určenej pre organizácie v pôsobnosti miest, obcí a VÚC, FPU nebude uzatvárať zmluvy so zriaďovateľmi, ale výlučne s prijímateľmi podpory.

Na čele Fondu na podporu umenia stojí Rada fondu, ktorej predsedom je Peter Michalovič. Jej členmi sú: Pavol Weiss, Vladimír Kyseľ, Anna Miklovičová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Alexander Halvoník a Zuzana Komárová . Riaditeľom fondu je Jozef Kovalčik.

Na ministerstve kultúry zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.

   

Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

21.10.2015 - Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru.
Iniciatíva SME Week, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act" pre Európu. Cieľom je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň aj prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.   Európsky týždeň  malého a stredného podnikania na Slovensku koordinuje  Slovak Business Agency, ktorá je súčasne členom Enterprise Europe Network - najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu.    
Viac informácií na www.sbagency.sk/mikropozicky

 

Grantová výzva "Môžu ryby lietať?“

Cieľom grantovej výzvy  je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít. Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur. Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.

Pre koho je výzva určená?

 Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si a vyplňte potrebné formuláre a pošlite na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Dokedy sa môžem prihlásiť?

Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Pre koho je vhodný náš investičný grant?

 Investičný grant je vhodný pre tých, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozbeh prípadne ďalší rozvoj svojej už prebiehajúcej podnikateľskej aktivity. Táto musí byť schopná presvedčiť o svojej ekonomickej udržateľnosti, byť pripravená uspieť na trhu a popri tom priniesť pozitívny spoločenský dopad.

Aké sú kritéria výberu?

Jedným z najdôležitejších kritérií pre hodnotiteľov je osobná motivácia, zručnosti a schopnosti predkladateľov podnikateľského zámeru. Ďalšími z kritérií sú rozsah plánovaného spoločenského dopadu a životaschopnosť, a inovatívnosť podnikateľskej aktivity.

Kedy budú zverejnené výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nás:

Riaditeľ programu

M. A. Peter Mészáros, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , telefón: +421 908 581 560

Programová koordinátorka

PharmDr. Katarína Skybová, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , telefón: +421 903 421 224

...................................................................................................................................................................
Program realizuje:                                                         Nadácia PROVIDA
Program je realizovaný v spolupráci s:                  UniCredit Foundation a  UniCredit Bank

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sme členom: