Naši partneri

 • VUC Trnava
 • MVRR SR
 • MH SR
 • ŽOS Trnava
 • Mesto Trnava
 • UCM Trnava
 • Stu Mtf Trnava
 • MPSVR SR
 • TU Trnava
 • MP SR
 • EU Bratislava
 • NADSME
 • SACR
 • NPOA
 • Integrovaná sieť RRA
 • SEA
 • MŽP SR
 • MŠ SR
 • ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 • Mestá a obce TSK
 • EBG

 

Sme členom: