Užitočné odkazy

Informácie o Európskej únii a možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie

www.euroinfo.sk
www.eufondy.org
www.strukturalnefondy.sk
www.vlada.gov.sk
www.europa.eu.int
www.eufc.sk
www.directeurope.sk

Ďalšie informácie na stránkach príslušných ministerstiev.

 

Sme členom: